Velkomstpjece

AFS Plakater har efter opfordring fra daginstitutionerne i Valby Bydel i april 2000, udarbejdet og produceret en "velkomstpjece". Pjecen henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk i daginstitutionerne. Pjecen er samtidig produceret efter en række undersøgelse på daginstitutionsområdet i forskellige kommuner under min pædagoguddannelse. Personale og forældre kommer ofte ud for kommunikationsproblemer, som denne pjece kan være med til at undgå. Samtidig er det min erfaring, at nogle forældre ikke har det rette kendskab til daginstitutionsområdet i Danmark og pjecen kan være med til at give disse forældre et billede af den danske institutionsverden. Derudover kan pjecen være med til at lette udgifter forbundet med tolkeudgifter ved første møde med de udenlandske forældre. Pjecen, som er overordnet, indeholder generelle, praktiske oplysninger. Ikke alle punkter i pjecen matcher alle institutioner, og derfor kan disse institutioner sætte minustegn ved siden af de afsnit, som ikke er gældende i deres institution. Pjecen er oversat til: arabisk, engelsk, farsi, fransk, serbokroatisk, somalisk, spansk, tyrkisk og urdu.

© Daniel A. Akulenok (design, kode, grafik)
email: danielldr@hotmail.com; LDR@e-mail.dk